ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΟΕΦ 2018-2021
2
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-2,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  Ο.Ε.Φ. 2018 – 2021

Η Ο.Π. του Ε.Α.Σ. Καβάλας, μέσω της υλοποίησης του προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ. περιόδου 01/04/2018 – 31/03/2021, στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών ελαιοκαλλιέργειας και στην ενδυνάμωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιοκομικών προϊόντων της Ο.Ε.Φ.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο.Ε.Φ. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Συμβούλου Διαχείρισης για την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την υποστήριξη της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το έργο της δραστηριότητας Δiv.1 με τίτλο “Προμήθεια δύο γραμμών εκπυρήνωσης ελιών” του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ.

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε το Αποτέλεσμα της Πρόσκλησης πατήστε ΕΔΩ

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Bii.1

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Bii.1 με τίτλο “Πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος λίπανσης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Bii.2

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Bii.2 με τίτλο “Πιλοτική εφαρμογή για την επεξεργασία και αξιοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Bii.3

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Bii.3 με τίτλο “Πιλοτική εφαρμογή για την σύζευξη ελαιοκαλλιέργειας και κτηνοτροφίας σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Biv

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Biv με τίτλο “Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γiii.1

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiii.1 με τίτλο “Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης επιτόπου στον αγρό για τους παραγωγούς της ΟΕΦ”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γiii.2

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiii.2 με τίτλο “Ετήσια μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος στους ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ.”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γiv

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Γiv με τίτλο “Χρήση ειδικού εργαλείου για την κατάρτιση και επικοινωνία των παραγωγών ”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Δiv.1

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Δiv.1 με τίτλο “Προμήθεια δύο γραμμών εκπυρήνωσης ελιών”.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εi

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Εi με τίτλο “Ανάπτυξη & εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας”.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Εii

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας Εii με τίτλο “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων”.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤi

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας ΣΤi με τίτλο “Επικοινωνιακό πρόγραμμα /πλάνο της Ο.Ε.Φ. ”

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤii

Επιλογή Αναδόχου για την υλοποίηση του έργου της δραστηριότητας ΣΤii με τίτλο “Προβολή και Προώθηση μέσω Νέων Ψηφιακών Εργαλείων”.

Για να δείτε το Τεχνικό Δελτίο πατήστε ΕΔΩ