ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΟΕΦ 2015-2018
107
page-template-default,page,page-id-107,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΕΦ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018 
Δείτε [popup url=”http://easkavalas.oefprogram.gr/programma_ergasias.html” height=”400″ width=”500″ scrollbars=”yes” alt=”popup”]εδώ[/popup] αναλυτικά τις δράσεις

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Βiv 
Τετράδιο παραγωγού

 Στους 1291 ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στην Ομάδα ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) διανεμήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο τετράδιο παραγωγού στο οποίο συμπληρώνουν δεδομένα για την καλύτερη οργάνωσή τους όπως οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή κ.λπ.

Για την άρτια συμπλήρωσή του προηγήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Εi  
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

 

Δραστηριότητα Δi

Προμήθεια παλετοκιβωτίων για ελαιοπαραγωγούς

Προμήθεια παλετοκιβωτίων στα μέλη της ΟΕΦ για να γίνεται πιο γρήγορα η συγκομιδή των ελαιοκάρπων και να μεταφέρονται στο ελαιοτριβείο ή στο τυποποιητήριο ελαιοκάρπων σε μικρό χρονικό διάστημα ώστε να αποφεύγεται η έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες και κακές συνθήκες αερισμού.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τους 1291 παραγωγούς της ΣΟΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη κατάρτιση τους σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων, μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Σήμανση Ασφάλειας & Υγιεινής Στο Χώρο Εργασίας
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Ομαδική Εκπαίδευση στην Ομάδα Παραγωγών

Biv:ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πολιτική-Καθήκοντα-Αρμοδιότητες Τετράδιο Παραγωγών
Λίπανση-Φυτοπροστασία-Αποθήκευση
Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση Συγκομιδή-Κανόνες Υγιεινής
Biv ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Τρόποι Μετατροπής ή εγκατάστασης ελαιώνα Βιολογικής Παραγωγής
Ενέργειες Βελτίωσης Χημικών και Φυσικών Ιδιοτήτων του εδάφους για βελτίωση της Θρέψης
Γiii:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤAΡΤΙΣΗ
Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη καλλιέργεια Πρόληψη Δημιουργίας
Αποβλήτων Εξοικονόμηση νερού
Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (πχ. κατσίγαρος, λύματα ελαιοτριβείου)
Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών
Εi  ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Γενικές Αρχές Ιχνηλασιμότητας
Ιχνηλασιμότητα στη Παραγωγή Ελιάς-Ειδικές Απαιτήσεις
Νομοθεσία Ιχνηλασιμότητας Γεωργικών Προϊόντων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 

 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Γiii 

Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος

 • Σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου προς παραγωγούς
 • Συγκρότηση ομάδας 646 παραγωγών για υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για κατάρτιση των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Γiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου για επικοινωνία μεταξύ παραγωγών και τυποποιητηρίων και κατάρτιση των χρηστών

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών
 • Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας
 • Κατάρτιση γενικού πλάνου της εκπαίδευσης των παραγωγών ώστε να εξοικειωθούν με τη λειτουργία της πλατφόρμας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Εi

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

 • Επανέλεγχος της ομάδας του συστήματος
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης για την αποτελεσματικότητα του τρόπου ιχνηλάτισης
 • Έλεγχος των διαγραμμάτων ροής παρασκευής επιτραπέζιων ελιών και τυποποίησης ελαιολάδου
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης των εργαζομένων των τυποποιητηρίων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Εii 

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 9001, ISO 22000)

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP
 • Πραγματοποίηση ανασκόπησης των Συστημάτων
 • Ορισμός χρονοδιαγράμματος  για την εκπαίδευση των εργαζομένων των τυποποιητηρίων
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνία

 • Προετοιμασία για τη διοργάνωση ενημερωτικής επίσκεψης από δημοσιογράφους
 • Προετοιμασία για τη σύνταξη απολογιστικού ενημερωτικού εντύπου
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΓΙΑ

Δραστηριότητα Δiv.1

 • Προμήθεια ελαιοδεξαμενών και συστήματος ψύξης

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Συμπλήρωση και διανομή 1291 τετραδίων παραγωγών,
 • Δημιουργία και διανομή εντύπου Οδηγιών Λίπανσης σε 1291 παραγωγούς,
 • Ομαδική εκπαίδευση των παραγωγών στις 9/11/2016 στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Φ. στη Χρυσούπολη
 • Ατομική κατάρτιση των παραγωγών
 • Ομαδικές και ατομικές εκπαιδεύσεις  βιολογικής γεωργίας σε 260 παραγωγούς
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος στις 17/10/2016
 • Χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 36 δείγματα ελαιοκάρπου
 • Επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα ΤUV HELLAS στο εφαρμοζόμενο ΣΟΔ και στους παραγωγούς στις 8/11/2016
 • Έκδοση λίστας με τους παραγωγούς που πιστοποιήθηκαν από το φορέα
 • Αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, Κλιματικά ουδέτερα προϊόντα (ελαιόλαδο και ελιά) και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού αποτυπώματος

 • Συμπλήρωση ερωτηματολόγιου από 646 παραγωγούς
 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο στους 646 παραγωγούς στις 9/11/2016  στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Kαβάλας

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiv

 Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και των τυποποιητηρίων και κατάρτιση των χρηστών

 • Εκπαίδευση στους παραγωγούς που συμμετέχουν στη ΣΟΔ για εξοικείωση με την πλατφόρμα
 • Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής
 • Εγκατάσταση επικαιροποιημένης βάσης σε Η/Υ της ΟΕΦ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiν.1

Προμήθεια ελαιοδεξαμενών, συστήματος ψύξης και αντλίας επεξεργασίας

 

 • Προμήθεια συστήματος ψύξης

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiv.3

Βελτίωση του εξοπλισμού του εργαστηρίου ανάλυσης της Ο.Ε.Φ. Προμήθεια εκπυρηνωτικών μηχανών και τσακιστικού

 

 • Προμήθεια φορητού πεχαμέτρου με μαγνητικό αναδευτήρα, μίνι τιτλοδότη, φορητού θερμομέτρου και φορητού ψηφιακού διαθλασίμετρου
 • Προμήθεια κλιβάνου ξήρανσης
 • Προμήθεια φορητού χρωματομέτρου, φορητού μετρητή χλωροφύλλης, φορητής συσκευής μέτρησης ενεργότητας νερού, ζυγού ακριβείας, μύλου άλεσης και απαγωγού αερίων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ei

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005

 

 • Ομαδική εκπαίδευση σε 375 παραγωγούς στις 9/11/2016 της Ε.Α.Σ. Καβάλας στη Χρυσούπολη
 • Εκπαίδευση των εργαζομένων του τυποποιητηρίου του Ε.Α.Σ. Καβάλας στις 15/12/2016 και στις 16/12/2016 στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Σ. στη Θάσο
 • Επιθεώρηση του Συστήματος από τον πιστοποιητικό φορέα QMS στις 14-15/03/2017.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στα τυποποιητήρια ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ

 

 • Αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία
 • Αναλύσεις σε δείγμα παραγόμενου ελαιολάδου
 • Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους εργαζομένους στις 15/12/2016 στον χώρο του συσκευαστηρίου και στις 16/12/2016 στους εργαζομένους στη Θάσο.
 • Επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος από τον ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα QMS  στις 14 -15/03/2016.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤi

Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

 • Απολογιστικό ενημερωτικό έντυπο
 • Υλοποίηση δημοσιογραφικής επίσκεψης και προετοιμασία για επαγγελματική φωτογράφιση
 • Προβολή δράσεων ΟΕΦ σε μέσα τοπικής και εθνικής εμβέλειας

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017, στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Καβάλας συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Γενικό Διευθυντή, κ. Κλέαρχο Σαραντίδη, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017, τους στόχους που έχουν επιτευχθεί και όσους νέους έχουν τεθεί, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού εγκαταστάσεων και παραγωγών και την κατάρτισή τους.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

 • Επικαιροποίηση της ομάδας των 1291 παραγωγών του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ (14/06/2017)
 • Εκτύπωση τετραδίων παραγωγών
 • Έκδοση οδηγιών προς τους παραγωγούς
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων και σύνταξη σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Σύνταξη φυλλαδίου σχετικά με βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές για τους παραγωγούς που θα ενταχθούν στην ομάδα κατάρτισης στις αρχές βιολογικής γεωργίας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Γiii 

 Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος/ εκπαιδεύσεις παραγωγών

 • Ορισμός ομάδας παραγωγών που θα εκπαιδευτούν
 • Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων παραγωγών
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εi 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας 

 • Αλλαγή της σύστασης της ομάδας HACCP
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης (13/09/2017)
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Πραγματοποίηση εκπαίδευσης πάνω στον τρόπο λειτουργίας της πλατφόρμας, της εισαγωγής δεδομένων και δημιουργίας βάσης δεδομένων στο πλαίσιο εφαρμογής Ηλεκτρονικού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα Εii 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων 

 • Αλλαγή της σύστασης της ομάδας HACCP
 • Παράδοση εγχειριδίου του συστήματος στον υπεύθυνο ποιότητας
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του ελαιοτριβείου
 • Ανασκόπηση του συστήματος

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 

Δραστηριότητα ΣΤi 

 Επικοινωνιακές δράσεις 

 • Διοργάνωση ενημερωτικής επίσκεψης με στόχο τη γνωριμία των εκπροσώπων των Μέσων με τα στελέχη της Οργάνωσης Παραγωγών
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας που δημιουργήθηκε

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Βiv

Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε 1.291 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα
εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3 (516.400€) και ανάπτυξη και εφαρμογή
Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας στο 20% της Ο.Ε.Φ. (129.600€)

• συμπλήρωση και διανομή 1.291 τετραδίων παραγωγών
• διανομή εγχειρίδιου παραγωγού στους 1.291 παραγωγούς
• ομαδική εκπαίδευση των παραγωγών στις 27/11/2017 στις εγκαταστάσεις της Ο.Ε.Φ. στη
Χρυσούπολη
• ατομική κατάρτιση των παραγωγών
• ομαδικές και ατομικές εκπαιδεύσεις βιολογικής γεωργίας σε 260 παραγωγούς
• εσωτερική επιθεώρηση συστήματος από τις 04/09/2017 έως τις 13/10/2017
• χημικές αναλύσεις υπολειμματικότητας σε 37 δείγματα ελαιοκάρπου
• επιτυχής επιθεώρηση από τον ανεξάρτητο φορέα ΤUV HELLAS Α.Ε. στο εφαρμοζόμενο
ΣΟΔ και στους παραγωγούς από τις 27/11/2017 έως τις 29/11/2017
• έκδοση επικαιροποιημένης λίστας με τους παραγωγούς που πιστοποιήθηκαν από το
φορέα
• αξιολόγηση εφαρμογής της δράσης – τεστ γνώσεων παραγωγών

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiii

Έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και
επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, Κλιματικά ουδέτερα
προϊόντα (ελαιόλαδο και ελιά) και εκπαιδεύσεις παραγωγών μείωσης ανθρακικού
αποτυπώματος

• υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος με τη μελέτη και την επεξεργασία δεδομένων
που συλλέχθηκαν από 100 ελαιοπαραγωγούς της ομάδας ΣΟΔ
• έκδοση δύο πιστοποιητικών κλιματικής ουδετερότητας, για το ελαιόλαδο και την
επιτραπέζια ελιά
• προσθήκη της ένδειξης carbon neutral επί της συσκευασίας extra παρθένου ελαιολάδου
ΠΓΕ ΘΑΣΟΣ και επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ ΘΡΟΥΜΠΑ ΘΑΣΟΥ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Γiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου
συμβολαιακής γεωργίας για επικοινωνία μεταξύ των παραγωγών και των
τυποποιητηρίων και κατάρτιση των χρηστών

• επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών και λίστας φαρμάκων
• εκπαίδευση 200 παραγωγών στον τρόπο καταχώρησης δεδομένων στην εφαρμογή
• καταχώρηση δεδομένων και εγκατάσταση επικαιροποιημένης βάσης σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή της Ο.Ε.Φ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δiν.2

Βελτίωση του εξοπλισμού του τυποποιητηρίου
επιτραπέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ.

• προμήθεια συστήματος πεπιεσμένου αέρα (αεροσυμπιεστή) ALMIG Mod COMBI
• προμήθεια αυτόματης γεμιστικής μηχανής ελιών 24 κεφαλών, κατάλληλη για γέμισμα
ελιών με πάστα πιπεριάς του οίκου ENCO Ισπανίας μοντέλο ERG24

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ei

Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και
Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας, πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005

• εσωτερική επιθεώρηση προς επιβεβαίωση και συμμόρφωση του Συστήματος
Ιχνηλασιμότητας με τις απαιτήσεις του προτύπου
• ομαδική εκπαίδευση σε 750 παραγωγούς στις 27/11/2017 της Ε.Α.Σ. Καβάλας στη
Χρυσούπολη
• εκπαίδευση των εργαζομένων του τυποποιητηρίου του Ε.Α.Σ. Καβάλας και στις
εγκαταστάσεις της Ε.Α.Σ. στη Θάσο
• επιτυχής επιθεώρηση του Συστήματος από τον πιστοποιητικό φορέα QMS στις 22 και
23/03/2018 – έκδοση σχετικής βεβαίωσης

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εii

Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της
ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων στα τυποποιητήρια ελαιολάδου και
επιτραπέζιας ελιάς της Ο.Ε.Φ

• εσωτερική επιθεώρηση προς επιβεβαίωση και συμμόρφωση του Συστήματος Ασφάλειας
και Ποιότητας των Τροφίμων με τις απαιτήσεις του προτύπου
• αναλύσεις σε δείγμα νερού που χρησιμοποιείται κατά την παραγωγική διαδικασία
• αναλύσεις σε δείγμα παραγόμενου ελαιολάδου και ελιών
• πραγματοποίηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους εργαζομένους στον χώρο του
συσκευαστηρίου και στους εργαζομένους στη Θάσο
• επιτυχής επιθεώρηση του συστήματος από τον ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα QMS
στις 22 και 23/03/2018 – έκδοση βεβαίωσης για τα συστήματα ISO 22000:2005 και ISO
9001:2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤi

Επικοινωνιακό πρόγραμμα της Ο.Ε.Φ.

• απολογιστικό ενημερωτικό έντυπο
• προβολή δράσεων Ο.Ε.Φ. σε μέσα τοπικής και εθνικής εμβέλειας
• ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας με τα πεπραγμένα της Ο.Ε.Φ.