ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
118
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-118,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) Επιτραπέζιας Ελιάς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Καβάλας (E.Α.Σ. Καβάλας), επικαιροποίησε την αναγνώρισή της από την πρωτοβάθμια επιτροπή αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.), των Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.) της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 04/360/31.01.2018 απόφασης. 

Η Ο.Π. Επιτραπέζιας Ελίας αριθμεί πλέον 99 μέλη ελαιοπαραγωγούς. Ένας από τους βασικούς στόχους της Ο.Π. είναι ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός των διαδικασιών ελαιοκαλλιέργειας και η ενδυνάμωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελαιοκομικών προϊόντων, μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).

Η Ο.Π. Επιτραπέζιας Ελίας της E.Α.Σ. Καβάλας τον Φεβρουάριο του 2015 υπέβαλε πρόγραμμα εργασίας Ο.Ε.Φ., βάσει των Καν. (ΕΕ) 611/14 και 615/14 της Επιτροπής, με στόχο να αποκομίσει σημαντικά οφέλη από την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων ελαιοκομικών προϊόντων. Οφέλη για τους παραγωγούς – μέλη της Ο.Ε.Φ., για το περιβάλλον, καθώς και την ευρύτερη εικόνα και θέση της Ε.Α.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ τόσο στην εγχώρια όσο και στην διεθνή αγορά τροφίμων. Το εν λόγω Πρόγραμμα Εργασίας, η εφαρμογή του οποίου αφορά στην περίοδο Απρίλιος 2015 – Μάρτιος 2018, εγκρίθηκε με την έκδοση της υπ’ αριθμ. 1802/36612/31.03.2015 Υ.Α. και ολοκληρώθηκε επιτυχώς, με την προμήθεια πάγιου εξοπλισμού και την εφαρμογή υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος. 

Σήμερα, η Ο.Π. Επιτραπέζιας Ελιάς υλοποιεί πρόγραμμα εργασίας Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τους Καν. (ΕΕ) 611/2014 και 615/2014 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 583/25109/30.03.2018 Υ.Α. Αξιοποιώντας τους πόρους που διαθέτει, αποσκοπεί τόσο στην ενίσχυση της ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς, στην ετήσια αύξηση των πωλήσεων και των εξαγωγών, όσο και στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και την πληροφόρηση των μελών της.