ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2
home,page,page-id-2,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.1,vc_responsive
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΕΦ

KAVALA_ TETRADIO
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 
Πρόγραμμα Εργασiας ΟΕΦ 2015-2018 
Δείτε εδώ αναλυτικά τις δράσεις

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Βiv 
Τετράδιο παραγωγού

 Στους 1291 ελαιοπαραγωγούς που συμμετέχουν στην Ομάδα ΣΟΔ (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) διανεμήθηκε το ειδικά διαμορφωμένο τετράδιο παραγωγού στο οποίο συμπληρώνουν δεδομένα για την καλύτερη οργάνωσή τους όπως οι καλλιεργητικές φροντίδες, η συγκομιδή κ.λπ.

Για την άρτια συμπλήρωσή του προηγήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο.

KAVALA_ TETRADIO
kavala_SOD

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (AGRO 2.1&2.2.)

Κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών σε θέματα που αφορούν τις καλλιεργητικές πρακτικές, τη φυτοπροστασία, την άρδευση και τις αρχές που διέπουν την ολοκληρωμένη διαχείριση και έχει σαν στόχο την παραγωγή ποιοτικών φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και την αειφορία
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015  
Δραστηριότητα Εi  
Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22005:2007

 

KAVALA - eksofyllo ixnilasimotita.pages

Δραστηριότητα Δi

Προμήθεια παλετοκιβωτίων για ελαιοπαραγωγούς

Προμήθεια παλετοκιβωτίων στα μέλη της ΟΕΦ για να γίνεται πιο γρήγορα η συγκομιδή των ελαιοκάρπων και να μεταφέρονται στο ελαιοτριβείο ή στο τυποποιητήριο ελαιοκάρπων σε μικρό χρονικό διάστημα ώστε να αποφεύγεται η έκθεσή τους σε υψηλές θερμοκρασίες και κακές συνθήκες αερισμού.

Screen Shot 2016-02-17 at 20.01.51
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Εκπαιδευτικό Υλικό

Ανάπτυξη του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τους 1291 παραγωγούς της ΣΟΔ με στόχο την αποτελεσματικότερη κατάρτιση τους σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος των ελαιώνων, μελέτης του εδάφους, θρέψης, άρδευσης, φυτοπροστασίας κ.α.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
Σήμανση Ασφάλειας & Υγιεινής Στο Χώρο Εργασίας
pinakides
kavala collage
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Ομαδική Εκπαίδευση στην Ομάδα Παραγωγών

Biv:ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Πολιτική-Καθήκοντα-Αρμοδιότητες Τετράδιο Παραγωγών
Λίπανση-Φυτοπροστασία-Αποθήκευση
Καλλιεργητικές τεχνικές-Άρδευση Συγκομιδή-Κανόνες Υγιεινής
Biv ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
Τρόποι Μετατροπής ή εγκατάστασης ελαιώνα Βιολογικής Παραγωγής
Ενέργειες Βελτίωσης Χημικών και Φυσικών Ιδιοτήτων του εδάφους για βελτίωση της Θρέψης
Γiii:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤAΡΤΙΣΗ
Μέτρα και τεχνικές για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη καλλιέργεια Πρόληψη Δημιουργίας
Αποβλήτων Εξοικονόμηση νερού
Μείωση, ανακύκλωση και αξιοποίηση των υποπροϊόντων επεξεργασίας ελιάς (πχ. κατσίγαρος, λύματα ελαιοτριβείου)
Μείωση αγροχημικών μέσων και χρήση φυσικών πρακτικών
Εi  ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
Γενικές Αρχές Ιχνηλασιμότητας
Ιχνηλασιμότητα στη Παραγωγή Ελιάς-Ειδικές Απαιτήσεις
Νομοθεσία Ιχνηλασιμότητας Γεωργικών Προϊόντων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Βiv

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης


 • Επικαιροποίηση της ομάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης
 • Επικαιροποίηση του εγχειριδίου ΣΟΔ
 • Ανασκόπηση του ΣΟΔ
 • Επικαιροποίηση του οργανογράμματος
 • Σύνταξη του νέου εκπαιδευτικού υλικού
 • Προγραμματισμός της εκπαίδευσης των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Γiii 

Μέτρηση ανθρακικού αποτυπώματος

 • Σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου προς παραγωγούς
 • Συγκρότηση ομάδας 646 παραγωγών για υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος
 • Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού για κατάρτιση των παραγωγών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Γiv

Ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικού ψηφιακού εργαλείου για επικοινωνία μεταξύ παραγωγών και τυποποιητηρίων και κατάρτιση των χρηστών

 • Επικαιροποίηση δεδομένων παραγωγών
 • Σύνταξη εγχειριδίου χρήσης της πλατφόρμας
 • Κατάρτιση γενικού πλάνου της εκπαίδευσης των παραγωγών ώστε να εξοικειωθούν με τη λειτουργία της πλατφόρμας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Εi

Εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας

 • Επανέλεγχος της ομάδας του συστήματος
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης για την αποτελεσματικότητα του τρόπου ιχνηλάτισης
 • Έλεγχος των διαγραμμάτων ροής παρασκευής επιτραπέζιων ελιών και τυποποίησης ελαιολάδου
 • Προγραμματισμός εκπαίδευσης των εργαζομένων των τυποποιητηρίων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα Εii 

Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 9001, ISO 22000)

 • Επανέλεγχος της ομάδας HACCP
 • Πραγματοποίηση ανασκόπησης των Συστημάτων
 • Ορισμός χρονοδιαγράμματος  για την εκπαίδευση των εργαζομένων των τυποποιητηρίων
 • Πραγματοποίηση εσωτερικής επιθεώρησης

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

Δραστηριότητα ΣΤi

Επικοινωνία

 • Προετοιμασία για τη διοργάνωση ενημερωτικής επίσκεψης από δημοσιογράφους
 • Προετοιμασία για τη σύνταξη απολογιστικού ενημερωτικού εντύπου
 • Διαρκής ανανέωση και εμπλουτισμός της θεματικής ιστοσελίδας για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΠΑΓΙΑ

Δραστηριότητα Δiv.1

 • Προμήθεια ελαιοδεξαμενών και συστήματος ψύξης

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Την Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017, στις 12.00 θα πραγματοποιηθεί στην Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Καβάλας συνάντηση για τους δημοσιογράφους και τα Μέσα της περιοχής, με στόχο την ενημέρωση τους από τον Γενικό Διευθυντή, κ. Κλέαρχο Σαραντίδη, για την πορεία εξέλιξης του Προγράμματος ΟΕΦ 2016-2017, τους στόχους που έχουν επιτευχθεί και όσους νέους έχουν τεθεί, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού εγκαταστάσεων και παραγωγών και την κατάρτισή τους.